Civilsamhällets Finansforum 2023

Pengar

Välkommen till konferensen om styrning och ledning i den ideella sektorn utifrån ett finansiellt och ekonomiskt perspektiv! I år lägger vi särskilt fokus på hur vi kan skapa en finansmarknad för civilsamhället och penningtvättslagstiftningens inverkan på verksamheter i idéburna organisationer.

För femte året lyfter vi högaktuella frågor inom finansiering och styrning för ideella organisationer som berör såväl ekonomifunktionen som insamlings-/engagemangssavdelningen. Dagen startar med en sammanfattning av det ekonomiska läget i Sverige och världen, och vad det betyder för givandet. Sedan fortsätter vi med att diskutera hur vi kan skapa en social finansmarknad inom civilsamhället och vilken roll enskilda organisationer kan spela för att utveckla bättre finansieringslösningar för vår egen sektor. Under eftermiddagen fokuserar vi på lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bankernas riskminimering får långtgående konsekvenser för civilsamhällets organisationer och i förlängningen demokratin men vad kan vi göra för att underlätta för dem att ”känna-sin-kund”?

Medverkande:
Annika Winsth
, Chefsekonom, Nordea
Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager,
Bankinfrastruktur i Sverige
Ruth Brännvall, VD, Impact Invest
Ylva Lundkvist Fridh
, VD, Mikrofonden

Konferensen vänder sig främst till dig som är:
generalsekreterare/motsvarande, ekonomichef, insamlings-/marknadschef, styrelseledamot eller arbetar strategiskt eller med verksamhetsutveckling inom ekonomi, juridik, insamling, finansiering, medlemsengagemang eller IT men också till dig som i din yrkesroll arbetar med ideella organisationer och vill få en bättre insikt i sektorn.

Konferensen sker i samarbete med Nordea