Civilsamhällets Finansforum 2024

Välkommen till Civilsamhällets Finansforum 2024, en mötesplats för diskussion om styrning, ledning och finansiering i civilsamhället för politiker, beslutsfattare och chefer!

För sjätte året lyfter vi högaktuella frågor som påverkar finansiering och styrning för ideella organisationer och berör såväl ekonomifunktionen som fundraising och engagemang.

Under förmiddagen fokuserar vi på strategisk finansiering för ideella organisationer, med inriktning på impact investeringar och filantropi och vad det innebär för organisationers verksamhet och strategier. På eftermiddagen ägnar vi oss åt konsekvenserna av kampen mot den organiserade brottsligheten med ökade krav på ideella organisationers riskhantering och rapportering. Dessutom presenteras delar av 2022 års Penningtvättsutredningen som läggs fram i slutet av augusti och som bland annat tar ställning till EU:s krav på föreningsregister. Detaljerat program kommer i augusti.

Medverkande:
Espen Daae, Investeringschef, Sociala investeringar, Ferd
Anders Pedersen, tf Generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Helena Rosén Andersson, Särskild utredare i 2022 års Penningtvättsutredning
Lena Sellgren, Makroekonom, Business Sweden

Fler talare tillkommer. 

Konferensen vänder sig främst till dig som är:
generalsekreterare/motsvarande, ekonomichef, insamlings-/marknadschef, styrelseledamot eller arbetar strategiskt eller med verksamhetsutveckling inom ekonomi, juridik, insamling, finansiering, medlemsengagemang eller IT men också till dig som i din yrkesroll arbetar med ideella organisationer och vill få en bättre insikt i sektorn.

Konferensen sker i samarbete med Nordea.

Varmt välkommen!