Civilsamhällets Finansforum 2020 – den nya finansiella verkligheten och ideella organisationer

Välkommen till konferensen med fokus på styrning och ledning i ett finansiellt perspektiv utifrån den ideella sektorns särart. Årets konferens tar avstamp i den nya finansiella verkligheten och vad det innebär för ideella organisationer.

Snabb digitalisering, nya finansiella tjänster och förändrade konsumentbeteenden innebär stora förändringar även för ideella organisationer.  Planer för ett nordiskt samarbete för gränslösa betalningar, P27 och införandet av betaltjänstdirektivet (PSD2) under 2019 är två förändringar som öppnar nya möjligheter för finansiella tjänster där både banker och fintech-bolag agerar för att erbjuda nya tjänster till konsumenter och företag.

Vilka finansiella tjänster kan få betydelse för medlems- och insamlingsorganisationer och vilka är nästa generations betalningslösningar när Swish får konkurrens och autogiro förändras? Samtidigt som betalningar nationellt förenklas ökar svårigheterna att förmedla ekonomiska bidrag till internationella samarbetspartners när oron för terrorfinansiering och penningtvätt ökar. Och hur kan ekonomifunktionen i en ideell organisation vara motor i att öka förståelsen för den ideella sektorns särart?

Du får lyssna på och diskutera med experter, forskare och kollegor från andra ideella organisationer. Konferensen vänder sig främst till dig som är generalsekreterare/motsvarande, ekonomichef, styrelseledamot eller arbetar strategiskt inom ekonomi, juridik, insamling eller IT men också till dig som i din yrkesroll arbetar med ideella organisationer och vill få en bättre insikt i sektorn.

Se hela programmet här

Konferensen genomförs med Nordea som huvudpartner och 21grams som partner.

               Huvudpartner:                                  Partner:  

Nordea s logga

Sista anmälningsdag är 19 oktober