Datadriven marknadsföring för insamlare – grundkurs

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med insamlingsaktiviteter för att rekrytera nya givare och vill lära dig mer om vilka möjligheter som finns. Inga förkunskaper krävs.

Syfte med utbildningen
Dagen ger dig en grundkunskap kring givarrekrytering via datadriven marknadsföring. Efter dagen har du en förståelse över de vanligaste kanalerna och hur du kan och bör räkna på en aktivitet samt vad som är viktigt att följa upp. Du kommer att kunna ställa fler relevanta frågor kopplat till din organisations planerade aktiviteter, så väl internt som till externa leverantörer.

Innehåll, översiktligt

CRM (Customer Relationship Management) – behålla/utveckla befintliga givare
– Analys/uppföljning
– Statistik
– Registervård

REKRYTERING – aktiviteter för att finna nya givare via datadriven marknadsföring
– Kanalval
– Tillgängliga vägar för att nå olika målgrupper – för- och nackdelar

JURIDIK – lagar och regler som berör insamlingsaktiviteter
– GDPR
– NIX-registren
– Övriga lagar

Kursledare: Lena Dahlbom och Linda Sventén, med drygt 25 års erfarenhet av praktisk direktmarknadsföring och kampanjarbete, för så väl ideella organisationer som kommersiella aktörer. Lena arbetar även som lärare i marknadsföring på IHM och föreläser regelbundet i olika sammanhang.

Bokningsvillkor