Datadriven marknadsföring för insamlare – grundkurs (Online)

Vilka möjligheter finns för att rekrytera fler givare? Lär dig samla in, analysera och agera på den data du får in genom aktiviteter i olika kanaler. Den här utbildningen ger dig förståelse för värdet av den digitala kommunikationen, och hur man omsätter data till nya givare.

Syfte:
Dagen ger dig en grundkunskap kring givarrekrytering via datadriven marknadsföring. Efter dagen har du en förståelse över de vanligaste kanalerna och hur du kan och bör räkna på en aktivitet samt vad som är viktigt att följa upp. Du kommer att kunna ställa fler relevanta frågor kopplat till din organisations planerade aktiviteter, så väl internt som till externa leverantörer.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med insamlingsaktiviteter för att rekrytera nya givare och vill lära dig mer om vilka möjligheter som finns. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:

  • CRM (Customer Relationship Management) – behålla/utveckla befintliga givare
  • REKRYTERING – aktiviteter för att finna nya givare via datadriven marknadsföring
  • JURIDIK – lagar och regler som berör insamlingsaktiviteter

Lena Dahlbom har drygt 25 års erfarenhet av praktisk direktmarknadsföring och kampanjarbete, för så väl ideella organisationer som kommersiella aktörer. Lena arbetar även som lärare i marknadsföring på IHM och föreläser regelbundet i olika sammanhang.