Ekonomichefslunch

Välkommen till Giva Sveriges nätverkslunch för ekonomichefer!

Detta är ett tillfälle för dig som ekonomichef eller motsvarande i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att möta andra i samma funktion, ta del av intressanta reflektioner och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar finansiering och styrning av ideella organisationer. Vi tar upp viktiga frågor för ideella organisationer med privat finansiering och senaste nytt från våra verksamhetsområden.

 

*Vi följer rekommendationerna från regeringen och myndigheter avseende Covid-pandemins utveckling och genomför våra evenemang enligt dessa. Vi planerar nu att genomföra våra luncher som digitala möten. Här är rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som gäller t.om den 31 januari 2022.