Ekonomichefslunch

Välkommen till Giva Sveriges nätverkslunch för ekonomichefer!

Detta är ett tillfälle för dig som ekonomichef eller motsvarande i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att möta andra i samma funktion, ta del av intressanta reflektioner och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar finansiering och styrning av ideella organisationer.