ERFA-nätverksträff Givarservice

Varmt välkommen till årets sista ERFA-nätverksträff för givarservice!

Tema för dagen är ”AI – kan det hjälpa givarservice?”
Kundos Max Månsson presenterar deras AI-lösning för ärendehantering.

Anmälan: Anmälan görs senast 8 december på länken nedan. En länk skickas ut via e-post några dagar före träffen.

Om du vill vara med i nätverket men inte har möjlighet att medverka den 12 december, vänligen kontakta info@givasverige.se

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.  Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff.