ERFA-nätverksträff ekonomichefer i mindre organisationer

Nu är det dags för ny träff med ERFA-nätverket för ekonomichefer i mindre organisationer. Nätverket är till för de som har ekonomiansvar i organisationer som omsätter <50 miljoner per år.

Temat för träffen är rapportering enligt Giva Sveriges kvalitetskod.

Sista anmälningsdag 20 augusti.

Om du vill vara med i nätverket men inte har möjlighet att medverka på träffen, vänligen kontakta info@givasverige.se

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.  Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff.