ERFA-nätverksträff för CRM

Nu är det dags för ny ERFA-nätverksträff för CRM, då vi kommer att diskutera frågor från nätverkets deltagare. Denna gång blir det en fysisk träff hos Ericastiftelsen med möte 15.30-17.15 och sedan efterföljande mingel.

Nätverket är till för alla som jobbar med CRM-system, och har som syfte att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt bjuda in gästföreläsare från både ideell och privat sektor.

Om du vill vara med i nätverket men inte har möjlighet att medverka den 24 augusti, vänligen kontakta info@givasverige.se

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.  Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff.