ERFA-nätverksträff för testamentesgåvor

Äntligen är det dags för en fysisk nätverksträff för testamentsgåvor!

På träffen delar ERFA-arbetsgruppen med sig av framtagna info-blad kring skattebefrielse och bostadsförsäljningar. Vi diskuterar försäkringar samt regeringens motion om offentlig registrering av testamenten. Precis som tidigare diskuterar vi utmaningar i handläggningen och bollar idéer och lösningar. En agenda och information om plats skickas ut längre fram med de frågor som önskats ta upp under träffen.

Som vanligt kan du anmäla frågor direkt i anmälningsforumläret.
Sista anmälningsdag TBD

Anmäl dig här

Varmt välkomna!

Nätverket är till för alla som jobbar med testamenten, och har som syfte att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt bjuda in gästföreläsare från både ideell och privat sektor. Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.  Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff.