ERFA-nätverksträff Givarservice

Nu är det dags för ny digital träff med ERFA-nätverket för givarservice. Nätverket är till för alla som jobbar med givarservice, och har som syfte att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt bjuda in gästföreläsare från både ideell och privat sektor.
Ämne för dagen kommer att presenteras senare, men boka din plats redan nu!

Om du vill vara med i nätverket men inte har möjlighet att medverka den 19 april, vänligen kontakta info@givasverige.se

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.  Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff.