ERFA-nätverksträff Telemarketing

Nu är det dags för ny träff med ERFA-nätverket för telemarketing. Nätverket är till för alla som jobbar med telemarketing, och har som syfte att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt bjuda in gästföreläsare från både ideell och privat sektor.

Under träffen kommer deltagarna ges tillfälle att diskutera sina framgångsfaktorer och utmaningar med intern respektive extern telemarketing i mindre grupper.

Sista anmälningsdag 13 maj.

Om du vill vara med i nätverket men inte har möjlighet att medverka på träffen, vänligen kontakta info@givasverige.se

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.  Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff.