Finansiering för hållbar tillväxt i en ideell organisation – så gör du

Pengar

Civilsamhällets organisationer har både historiskt och i nutid varit en plats för social innovation och kreativa lösningar som bidrar till ett bättre samhälle. I tider av minskad långsiktighet i det offentliga stödet till civilsamhället och osäkerhet kring privat finansiering är det lätt att tappa idékraft och mod för tillväxt och expansion, men det är just då det behövs mer än någonsin.

Den här digitala utbildningen ger dig grunderna i att planera och finansiera för tillväxt i en ideell organisation men också insikter om hur ni skyddar era innovationer och kunskap och hur ni hanterar risktagande.

Målgrupp: Verksamhetschefer, ekonomichefer, ev också styrelseordföranden i organisationer med ambition att expandera eller replikera sin verksamhet

Omfattning: Kursen är uppdelad på 2 timmar x 3  tillfällen inklusive uppgifter mellan tillfällena att arbeta med.

Kursdatum: 25 januari, 1 februari och 7 februari. Alla utbildningstillfällen är mellan kl 09.00-11.30 och sker digitalt via Zoom.

Kursledare: Ruth Brännvall VD Impact Invest


Utbildningen består av tre delar med följande teman:

Del 1 Förutsättningar för tillväxt och expansion
– Var finns behov och hur ser tillväxtpotential ut i Sverige för ideella verksamheter?
– Olika sätt att expandera en verksamhet.
– Hur kan sociala innovationer och det är som är unikt för organisationen skyddas ur juridisk aspekt och nyttjas för ökade intäkter?

Del 2 Finansiering
– Hur finansieras tillväxt i företag eller ideella organisationer?
– Vilka typer av extern finansiering kan vara aktuell för din organisation?
– Vilka finansiärer finns i Sverige?

Del 3 Att planera för tillväxt
– Är tillväxt något för vår organisation?  En inventering av avgörande faktorer i att kunna växa.
– Strategisk plan hand i hand med ekonomisk plan.
– Förstå och våga ta risk. Vilka risker är vanliga i en tillväxtplan och hur hanteras de.

Har du några frågor om utbildningen hör av dig till oss på info@givasverige.se