Frågestund- Effektrapportering

Välkommen på frågestund inför rapportering enligt Giva Sveriges riktlinjer för effektrapportering. Här kan du ställa frågor och lyfta funderingar med Giva Sveriges kvalitetsansvarig, Sofie Sjöstrand.