Frågestund- Intern kontroll och styrning

Välkommen på frågestund inför rapportering enligt Giva Sveriges riktlinjer för intern kontroll och styrning. Här kan du ställa frågor och lyfta funderingar med Giva Sveriges kvalitetsansvarig, Sofie Sjöstrand.