Frågestund om rapportering av insamlingsstatistik 2020

Ett digitalt tillfälle för att få hjälp och stöd med att besvara enkäten om insamlingsstatistiken 2020. Frågestunden kan ses som ett ”öppet hus”, där du kan logga in för att ställa dina frågor eller lyssna till andras funderingar. Tillsammans reder vi ut frågetecken kring enkätens olika delar. Skicka gärna in dina frågor i förväg till emilia@givasverige.se. Det finns det även möjlighet att ställa frågor live i chatten under frågestunden.

Möteslänk skickas innan frågestunden.

Välkommen att anmäla dig!