Senaste nytt för Styrande riktlinjer för årsredovisning – med Redovisningsrådet

Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 är en central del av Giva Sveriges Kvalitetskod och utgör grunden för en transparent och relevant ekonomisk redovisning för ideella organisationer. Uppdaterade riktlinjer har nu fastställts av styrelsen efter Redovisningsrådets revidering. För att ge dig som är intresserad ett tillfälle att sätta dig in i de uppdateringar som gjorts men också titta närmare på några av de frågeställningar som ofta uppstår, bjuder Giva Sverige tillsammans med Redovisningsrådet in till ett morgonseminarium. Representanter för de fyra revisionsbyråerna som ingår i Redovisningsrådet finns på plats; Grant Thornton, E&Y, KPMG och PwC.

De punkter som tas upp är:
Årsredovisning/Verksamhetsberättelse – Intressenter till årsredovisningen
Covid-19 i årsredovisningen
Hållbarhetsrapport

Frågor går att ställa i chatten och besvaras under eller efter seminariet.

Du hittar uppdaterade riktlinjerna här.
Information om Kvalitetskoden i sin helhet och de olika delarna finns på Giva Sveriges hemsida under rubrik Kvalitetskoden.

Inte medlem i Giva Sverige? Att följa Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 är ett krav i Kvalitetskoden för medlemmar i Giva Sverige. Är ni inte medlemmar i Giva Sverige men är intresserade av att lära er mer om riktlinjerna är ni varmt välkomna att anmäla er via länken.