Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning – för dig som är revisor

Är du revisor i en ideell organisation som tar emot gåvor och donationer från allmänheten eller stiftelser eller har företagssamarbeten som finansiering av verksamheten? Då är detta seminarium för dig!

Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 utgör grunden för en transparent och relevant finansiell rapportering för ideella organisationer. Riktlinjerna är en central del av Giva Sveriges Kvalitetskod och bidrar även till att underlätta rapporteringen för organisationer med 90-konto. På det är seminariet får du en introduktion till riktlinjerna, information om nyheter och dessutom tips inför den kommande revisionen och årsredovisningen. Representanter för de fyra revisionsbyråerna som ingår i Redovisningsrådet finns med under seminariet; Grant Thornton, E&Y, KPMG och PwC.