Digital frukostträff och workshop för chefer

Nu bjuder vi in chefer till en gemensam digital workshop för att diskutera bilden av insamlingsbranschen. Och hur vi kan modernisera den!

Nätverksträffarna är ett tillfälle för dig som är chef i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att möta andra i liknande funktion och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar finansiering och styrning av ideella organisationer. Vi tar upp aktuella frågor för ideella organisationer med privat finansiering och senaste nytt från våra verksamhetsområden.

Denna gång fokuserar vi på hur bilden av ideella organisationer, och särskilt bilden av insamling och organisationer med privat finansiering, kan moderniseras för att spegla 2020-talet. Under året har Giva Sverige med hjälp av medlemsrepresentanter tagit fram ett utkast till huvudbudskap och förslag på kommunikativa förflyttningar för insamlingsbranschen. Tanken är att ge kunskap och argument till er som medlemmar och era medarbetare så att vi alla känner trygghet i att förklara hur ideella organisationer fungerar och hur insamlade medel bäst används. Målet är också att vi gemensamt ska kunna stå upp för ett modernt sätt att arbeta.

På denna workshop diskuterar vi underlaget och du får bidra med dina erfarenheter och din organisations perspektiv.

Vi börjar 9.00 och avslutar 10.30. Anmäl dig senast 12 december.

Varmt välkommen!