Nätverksfrukost & workshop för insamlings- och/eller kommunikationschefer

Nu bjuder vi in insamlings– eller kommunikationschefer till en gemensam frukost med workshop för att diskutera bilden av insamlingsbranschen. Och hur vi kan modernisera den!

Nätverksträffarna är ett tillfälle för dig som insamlings- eller kommunikationschef i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att möta andra i samma funktion och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar finansiering och styrning av ideella organisationer. Vi tar upp aktuella frågor för ideella organisationer med privat finansiering och senaste nytt från våra verksamhetsområden.

Denna gång fokuserar vi på hur bilden av ideella organisationer, och särskilt bilden av insamling och organisationer med privat finansiering, kan moderniseras för att spegla 2020-talet. Under året har Giva Sverige med hjälp av medlemsrepresentanter tagit fram ett utkast till huvudbudskap och förslag på kommunikativa förflyttningar för insamlingsbranschen. Tanken är att ge kunskap och argument till er som medlemmar och era medarbetare så att vi alla känner trygghet i att förklara hur ideella organisationer fungerar och hur insamlade medel bäst används. Målet är också att vi gemensamt ska kunna stå upp för ett modernt sätt att arbeta.

På denna workshop diskuterar vi underlaget och du får bidra med dina erfarenheter och din organisations perspektiv.

Frukost serveras från 8.30. Vi börjar 9.00 och avslutar 10.30. Anmäl dig senast 4 december.

Varmt välkommen!

PS. För dig som inte är i Stockholm håller vi en workshop digitalt den 14 december – läs mer här!

Frukosten är kostnadsfri och endast för Giva Sveriges medlemmar. Vänligen observera att vid oanmäld frånvaro debiteras en avgift på 395 kr.