Giva Sveriges Redovisnings- och skattedag 2020

Välkommen till Giva Sveriges Redovisnings- och skattedag 2020!

Giva Sveriges Redovisningsråd, tillsammans med andra experter, står för en fullspäckad dag för dig som arbetar med redovisning och ekonomi i ideella organisationer, som är verksamma inom insamling och medlemsvärvning, och du som är revisor till dessa organisationer.

Dagen kommer att behandla både detaljerade och övergripande frågor med avstamp i Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3, i år med särskilt fokus på effekter för redovisning och revision av covid-19. Det ges också möjlighet till att ta upp frågeställningar utifrån er verksamhet.

Att avgöra om det är en gåva eller ett bidrag som kommit in till organisationen kan vara svårt. Vi reder ut begreppen utifrån praktiska exempel. Den ideella sektorns inkomstskatte- och momsfrågor är komplicerade och inte alltid enkla att hantera. Vi går igenom grundläggande frågor avseende inkomstskatt och moms, och redogör för olika typer av intäktsflöden ur ett inkomstskatte- och momsperspektiv, till exempel gåvor och bidrag från stat och kommun. Liksom vad som gäller för arkivering digitalt eller på papper. Vi tittar också på vad Giva Sverige behöver som en del av medlemskapet och varför.

Vi tar gärna emot frågor till talarna i förväg, mejla dem till redovisning@givasverige.se

Läs hela programmet här.