Redovisnings- och skattedag för ideella organisationer

Giva Sveriges Redovisningsråd, tillsammans med andra experter, står för en fullspäckad utbildningsdag för dig som arbetar med redovisning och ekonomi i ideella organisationer eller är revisor till dessa organisationer. Arbetar du med insamling av gåvor eller företagssamarbeten ger dagen en bättre förståelse för vilken betydelse redovisnings- och skatteregler har för donationer och bidrag.

Utgångspunkt för Redovisnings- och skattedagen är Giva Sveriges Riktlinjer för årsredovisning enligt K3 som är en av fyra riktlinjer inom Kvalitetskoden och ett krav för alla ordinarie medlemmar att följa. Riktlinjerna gör det lättare för olika intressenter att få en tydlig överblick över intäkter och kostnader, och underlättar även för de organisationer som rapporterar till Svensk Insamlingskontroll. Du hittar riktlinjerna här.

Att avgöra om det är en gåva eller ett bidrag som kommit in till organisationen kan upplevas som svårt, därför är en stående punkt på programmet en genomgång av Not 3, Insamlade medel. Vi reder ut begreppen utifrån praktiska exempel, tittar på hur ni presenterar Not 3 och varför den är viktig. Andra redovisningsfrågor som berörs är bland annat immateriella tillgångar, förmånsbeskattning och representation. Skatt och moms för ideell sektor kan vara snårigt så med hjälp av experter får du koll på som gäller i olika situationer. Dessutom tar vi upp aktuella områden som hållbarhetsredovisning, cybersäkerhet och regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Säkra din plats redan idag – anmäl dig nu!

Årets Program 2022

Har du några frågor om redovisning för ideella organisationer? Mejla gärna frågorna innan utbildningsdagen till redovisning@givasverige.se

Sista anmälningsdag 29 september 2022