Giva Sveriges Redovisnings- och skattedag 2022

Giva Sveriges Redovisningsråd, tillsammans med andra experter, står för en fullspäckad utbildningsdag för dig som arbetar med redovisning och ekonomi i ideella organisationer eller är revisor till dessa organisationer. Det ger också dig som arbetar med gåvor och bidrag en bättre förståelse för vilken betydelse redovisnings- och skatteregler har för donationer och samarbeten.

Utgångspunkt för dagen är Giva Sveriges Riktlinjer för årsredovisning enligt K3 som är en mycket central del av Kvalitetskoden och ett krav för alla ordinarie medlemmar att följa. Riktlinjerna gör det lättare för olika intressenter att få en tydlig överblick över intäkter och kostnader, och underlättar även för de som rapporterar till Svensk Insamlingskontroll. Du hittar riktlinjerna här.

Att avgöra om det är en gåva eller ett bidrag som kommit in till organisationen kan vara svårt. Vi reder ut begreppen utifrån praktiska exempel och tittar på hur ni presenterar ni Not 3, Insamlade medel, och varför är den viktig. Hållbarhet och hur ideella organisationer kan redovisa detta liksom närstående transaktioner och hur ska sådana situationer hanteras samt intygsgranskning är några av de andra områdena som tas upp under dagen. Moms för ideella organisationer, skattenyheter och andra aktuella frågor för ideell sektor berörs också under dagen.

Vi tar gärna emot eventuella frågor inför utbildningsdagen. Mejla till redovisning@givasverige.se