Givandet i siffror 2023 – Rapportlansering

Välkommen till presentation och samtal om hur givande och finansiering från allmänhet och näringsliv utvecklas när Giva Sverige lanserar den årliga rapporten ”Givandet i siffror 2023”.

Med hjälp av våra drygt 190 medlemsorganisationer sammanställer vi både totala intäkter 2023 från den privata sektorn och detaljerad information om givandet från allmänheten, företag och organisationer.

Även 2023 var ett år som präglats av  osäkerhet och politiska förändringar, med bland annat inflation, ränteläge och en orolig omvärld. Hur har det påverkat det totala givandet för året? Har företagens starka stöd fortsatt på samma nivåer som efter den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022? Hur påverkas allmänhetens givande av det sämre ekonomiska läget? Spelar förändrad offentlig finansiering någon roll för det privata givandet? Och förstås, vilka organisationer finns på topp-listan för 2023? Tillsammans med en panel blickar vi också framåt och diskuterar hur engagemang och givande utvecklas under 2024.

Medverkande:
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige, moderator
Mårten Palmefors, senior analytiker Giva Sverige
Maja Frankel, Generalsekreterare för Friends
Gustaf Lind, Generalsekreterare för WWF
Jeanette Sundin, Vice Generalsekreterare och chef för insamling och kommunikation, Cancerfonden

Ytterligare medverkande tillkommer.