GS-lunch – tema effektmätning och rapportering

Varmt välkommen till årets första GS-lunch!

På GS-lunchen får du chans att nätverka, den här gången digitalt i mindre grupper, med andra generalsekreterare/motsvarande inom Giva Sveriges medlemsorganisationer. På luncherna tar vi upp viktiga frågor för ideella organisationer med privat finansiering och senaste nytt från våra verksamhetsområden.

Temat för den här lunchen är effektmätning och rapportering. Vi tar avstamp i trendspaningen ”From measuring to managing impact” av Roel Boomsma, The University of Sydney Business School och Lukas Goretzki, Handelshögskolan i Stockholm där Lukas inleder med en presentation om ”Enabling impact through meaningful performance management systems” och det ges tillfälle till frågor och samtal. Vi presenterar också analysen av självdiagnoserna för effektrapporteringen 2021.

Du hittar trendspaningen i Trendrapport 2022


*Vi följer rekommendationerna från regeringen och myndigheter avseende Covid-pandemins utveckling och genomför våra evenemang enligt dessa. Vi planerar nu att genomföra våra luncher som digitala möten. Här är rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som gäller t.o.m. den 31 januari 2022.