Varmt välkommen till årets andra GS-lunch!

Detta är ett tillfälle för dig som generalsekreterare/ i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att nätverka med andra i motsvarande funktion, få ta del av intressanta reflektioner och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar din organisations styrning, ledning och finansiering. På GS-lunchen får du chans att nätverka och samtala med andra chefer inom Giva Sveriges medlemsorganisationer. Vi tar upp viktiga frågor för ideella organisationer med privat finansiering och senaste nytt från våra verksamhetsområden.

Förhoppningsvis kan vi ses på riktigt den här gången.