Varmt välkommen till nätverkslunch för personal- och HR-chefer!

Detta är ett tillfälle för dig som chef inom HR i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att möta andra i motsvarande funktion, ta del av intressanta reflektioner och viktiga strategiska frågor som påverkar HR i ideella organisationer som helt eller delvis finansieras av privat sektor.