Ideellt Forum 2023

Den 8 december arrangerar Giva Sverige, Ideell Arena i samarbete med PwC konferensen Ideellt forum. Ideellt Forum är en mötesplats där forskare och ledare i eller runt den ideella sektorn diskuterar aktuella och framtida frågor av relevans.

Antalet aktiebolag som startas och ägs av civilsamhällets organisationer ökar. I bolagen finner vi så väl olika typer av stödverksamheter som delar av organisationers kärnverksamhet. I denna hybridstruktur – som ska styras både mot organisationernas uppdrag och mot affärsmässighet – finns en komplexitet som kräver genomtänkt styrning med tydliga roller för både ägare, styrelser och bolagsledningar.

Under dagen får vi med hjälp av forskare och organisationsföreträdare att reflektera kring utvecklingen, byta erfarenheter och samtala om hur vi hanterar de olika logiker som kommer med bolagsbildning i civilsamhället. Vad är bra styrning av sektorns bolag – och vilka fallgropar finns det att vara vaksam på?

Ideellt Forums officiella hemsida hittar du här.

Anmäl dig här

Programmet uppdateras löpande och har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Rebecca Vinthagen, Ideell Arena, på rebecca.vinthagen@ideellarena.se!