Informationsträff för nya medlemmar och andra intresserade

Informationsträffen ger en introduktion till Giva Sveriges verksamhet och hur vi arbetar för ett starkare civilsamhälle genom att stödja organisationer med finansiering från gåvor, bidrag och företagssamarbeten. Du får också inblick i vilka möjligheter medlemskapet innebär och tillfälle att träffa några av våra medarbetare.

Ta chansen att få mer kunskap om hur Giva Sverige arbetar med kunskapsspridning, kvalitetssäkring och intressepolitik. Du får veta mer om vilka frågor vi driver, Kvalitetskodens betydelse för tryggt givande och statistik du kan ha nytta av. Det blir presentation av våra utbildningar och evenemang och om medlemsservicen vi erbjuder. Träffen ger också en vägledning till hur du och er organisation kan påverka och bidra till Giva Sveriges verksamhet och de fördelar medlemskapet innebär för både organisationen och medarbetarna.

Informationsträffen vänder sig både till nya medlemmar och till er som är intresserade av medlemskap.

Under seminariet medverkar:
Cecilia Wallén, medlemsansvarig
Charlotte Rydh
, generalsekreterare
Eva Torsson, biträdande generalsekreterare och chef utbildningar & evenemang
Mårten Palmefors
, senior analytiker

Varmt välkommen!