Introduktion för nya medlemmar och intresserade

Giva Sverige rollup. Foto: Malin Ekelund

Introduktionen för nya medlemmar och intresserade ger en överblick av Giva Sveriges verksamhet och vilka möjligheter medlemskapet innebär. Du får också tillfälle att träffa delar av vårt kansli.

Ta chansen att få mer kunskap på Giva Sveriges verksamhet för ett starkare civilsamhälle och de fördelar medlemskapet innebär för både organisationen och medarbetarna. Vi berättar om arbetet med kunskapsspridning, intressepolitik och kvalitetssäkring, presenterar våra utbildningar och evenemang samt informerar om medlemsservicen vi erbjuder. Introduktionen ger en vägledning till hur du och er organisation kan påverka och bidra till Giva Sveriges verksamhet och en förståelse för innehållet i Kvalitetskoden, samt hur rapporteringen går till.

Introduktionen till Giva Sverige vänder sig både till nya medlemmar och till er som är intresserade av medlemskap.

Under seminariet medverkar:

Charlotte Rydh, generalsekreterare
Mårten Palmefors, senior analytiker
Emelie Jirevall, medlemsansvarig
Eva Torsson, ansvarig utbildningar & evenemang

Varmt välkommen!