Introduktion till blockkedjan för insamlingsorganisationer

Kairos Future bjuder in till seminarium den 19 septemeber

Kairos Future bjuder in till seminarium

Digitaliseringen håller på att förändra vårt sätt att arbeta och utvecklingen går snabbt. En teknik som det talas mycket om är blockkedjetekniken, men vad är det och hur skulle den kunna användas för insamlingsorganisationer?

Vi erbjuder ett halvdags seminarium för att belysa vad blockkedjetekniken är och vilken potential den har för insamlingsorganisationer.  Frågor som vi berör under dagen är:
– Vad är blockkedjan och blockkedjeinspirerad teknik? Exempel på hur kan den användas?
– Vilka uppgifter och processer är viktiga för branschen att säkerställa?
– Vilka av branschens utmaningar kan blockkedjeinspirerad teknik lösa?
– När kan detta bli verklighet? Fallgropar och tekniker att undvika.

Ta med era frågor, funderingar och kollegor till vårt skräddarsydda seminarium som hålls av en av Sveriges främste Blockkedjespecialist Magnus Kempe.

För mer information kontakta Erika Charbonnel, Director Travel & Tourism, Kairos Future.
E-post: erika.charbonnel@kairosfuture.com
Telefon: 070 530 57 66