Kvalitetskodsdagen 2024

Välkommen till en heldag om kvalitetssäkring för civilsamhällets organisationer! Med avstamp i Giva Sveriges Kvalitetskod får du både inspiration och konkreta tips för hur just er organisation kan dra nytta av Kvalitetskoden för att stärka och utveckla er verksamhet.

Denna konferens är för dig som arbetar med insamling, administration, ekonomi eller styrning och ledning i organisationer som arbetar professionellt med insamling av gåvor, men också för dig som är intresserad av bättre kvalitetssäkring i civilsamhällets organisationer.

Kvalitetskoden omfattar fyra centrala områden med tydliga riktlinjer:

  • Etiska principer och vägledningar
  • Ekonomisk redovisning
  • Effektmätning och rapportering
  • Intern kontroll och styrning

Områden som är viktiga för att säkra etisk, transparent och professionell styrning och ledning, och som vi kommer avhandla under dagen. Det blir en dag fylld av kunskapsdelning, erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra i civilsamhällets organisationer.

Fullständigt program och information om medverkande kommer.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här