LedarskapsArenan 2023 med fokus på AI och digitalisering

Den digitala utvecklingen skapar utveckling och utmaningar. Gränsen mellan sektorerna suddas ut och allt fler hybrider skapas i mellanrummen mellan idealitet, offentlig service och företagande. Är det här slutet för civilsamhället som vi känner det eller början på en vitalisering med behovs-driven samhällsutveckling och gemensamma lösningar i en värld som delvis ritas om genom ettor och nollor? Oavsett står det klart att civilsamhället behöver förhålla sig till den digitala utveckling, som vi redan är mitt uppe i.

Välkommen på LedarskapsArenan 2023 som är Ideell Arenas årliga mötesplats för civilsamhällets högsta ledning, där vi gemensamt undersöker vägar framåt för att fortsätta utveckla sektorns strategiska ledarskap.

LedarskapsArenan 2023 kommer fokusera på det nya digitala landskapet och hur civilsamhället både kan dra nytta av utvecklingen och samtidigt värna de värderingar, som också behöver finnas i den nya digitala samhällsordningen. Tillsammans undersöker vi hur en som chef, ledare och beslutsfattare strategiskt kan leda verksamheter framåt och skapa relevans i en digital tid.

Läs er om programmet här.

För mer information – kontakta Ideell Arena: info@ideellarena.se