Leverantörsseminarium – Kommunikation till alla kanaler med ett verktyg

Välkommen på leverantörsseminarium med Åtta45!

Åtta.45 Tryckeri är en av Sveriges största leverantörer av postal direktreklam. Nu lanserar vi Åtta.45 Inspire – ett kraftfullt verktyg för att skapa, hantera och analysera kommunikation i alla kanaler.

Vi misstänker att ni…
…har mycket information som ska ut i många kanaler
…är många som styr informationen och arbetar på olika avdelningar
…vill ha full kontroll över budskap och bild i alla olika kommunikationskanaler
…har dataflöden som ständigt behöver sorteras och förvaras säkert
…tycker att ett gemensamt verktyg för all kommunikation vore som en dröm
…vill ha ständig uppföljning och bevakning av kampanjerna
…vill få kunskap om mottagaren
…vill ha automatisk rapportering rakt in i ert CRM

För att nå ut till era givare måste ni kommunicera konsekvent, autentiskt och effektivt i alla kanaler. Implementera snabbt strategier för den personliga upplevelsen genom att kontinuerligt förbättra kundresan med variation av kanaler och budskap.

Åtta.45 Inspire skapar full kontroll och ger värdefulla förutsättningar till era kampanjers framgång.

Giva Sverige erbjuder leverantörer till ideella organisationer att dela med sig av sin kunskap, produkter och tjänster inom ramen för Leverantörsseminarium. Syftet är att organisationer som arbetar med privat finansiering enkelt ska få en överblick över produkter och tjänster på marknaden, fördjupad kunskap och möjlighet att ställa frågor till olika leverantörer. Giva Sverige informerar om och administrerar leverantörsseminarierna och leverantörerna ansvarar för innehållet.