Lunch för Insamlings- och/eller Kommunikationschefer

Detta är en lunch för dig som arbetar som chef för insamling och/eller kommunikation i en av FRIIs medlemsorganisationer. Lunchen är ett tillfälle att få inblick i övergripande frågor för insamlande organisationer och civilsamhället i stort, strategiska frågor för FRIIs medlemmar och förstås nätverka och träffa nya och gamla kollegor.

Under lunchen kommer du att få lyssna på Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden, som reflekterar kring samverkan mellan insamling och kommunikation. Kristina har mer än 20 års erfarenhet från insamlingssektorn och var tidigare bl a insamlingschef för Hjärt-Lungfonden. Dessutom tar vi upp centrala frågor som nyckeltal för insamling, granskning av vår sektor och kompetensutveckling som är i fokus för FRII just nu. Det ges också chans att lyfta frågor som du tycker är viktiga och som vi kan ta med in i FRIIs fortsatta arbete. Och förstås, tid för att nätverka med andra!

Varmt välkommen!