Lunch för insamlings- och kommunikationschefer

Varmt välkommen till nätverkslunch för insamlings- och/eller kommunikationschefer!

En lunch för dig som arbetar som chef för insamling och/eller kommunikation i en av Giva Sveriges medlemsorganisationer. Lunchen är ett tillfälle att få inblick i övergripande frågor för insamlande organisationer och civilsamhället i stort, strategiska frågor för Giva Sveriges medlemmar och förstås nätverka och träffa nya och gamla kollegor.