Medlemsfrukost – 35 tips för att lyckas med digitaliseringen

Välkommen till Giva Sveriges medlemsfrukost – 35 tips för att lyckas med digitaliseringen

Hur ser din organisations sociala innovationsresa ut? Hur använder ni smart teknik och informationsteknologi idag och i framtiden? Vid november månads medlemsfrukost delar Ola Mattsson, chef Growth Hub på Rädda Barnen, med sig av de rekommendationer och tips för att lyckas med digitaliseringens möjligheter som Nystas arbetsgrupp för AI och digitalisering presenterade i sin slutrapport.

En datadriven samhällsutveckling handlar inte bara om teknik. Den handlar om människor och om livschanser – och där har civilsamhället en viktig roll att spela. Civilsamhället har goda möjligheter att utvecklas och skapa stort värde genom att använda AI och digitaliseringens möjligheter.

De 35 rekommendationerna i Nystarapporten är tänkta att bidra till er sociala innovationsresa med användning av smart teknik och informationsteknologi. Rekommendationerna och tipsen är indelade i sex områden och berör både vad som behöver finnas på plats för att genomföra utvecklingen på ett hållbart och etiskt sätt och vilka förutsättningar som krävs för att möjliggöra användning av hållbara och tillförlitliga AI-verktyg.

Varmt välkommen till ett frukostseminarium som kan bidra till att snabba upp er sociala innovationsresa!

Frukost från 08.00, presentation från ca 8.30. Vi är klara ca 9.30.

På Giva Sveriges frukostar tar vi alltid upp intressanta och aktuella ämnen och vi engagerar föreläsare från olika håll. Medlemsfrukosten är enbart öppen för medlemmar i Giva Sverige, och är alltid kostnadsfri. Du kan vara med på plats eller digitalt.

Varmt välkommen!

*Vi följer riktlinjerna avseende Covid-19. Om det tillåts erbjuder vi ett begränsat antal deltagare att vara på plats på Scandic Malmen  i Stockholm