AI i civilsamhället – var börjar ni?

Varmt välkommen att starta månaden med Giva Sveriges webbinarium för medlemmar!

Den 12 juni medverkar Rebecka Lönnroth, programledare på AI Sweden, och Lisa Wendby, utvecklingsledare på Mind, med temat ”AI i Civilsamhället – var börjar ni?”.

Vinnova genomför en fyraårig satsning tillsammans med AI Sweden med målet att stimulera och stärka kommuners och civilsamhällets kapacitet och förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med artificiell intelligens (AI). Civilsamhällets organisationer har stora möjligheter att med hjälp av AI ta sig an nya utmaningar och bedriva en mer effektiv och (rätts)säker verksamhet. De har goda möjligheter att bli en betrodd och innovativ aktör inom insamling och användning av data utifrån, sitt i grunden, höga förtroendekapital bland medborgarna. Men hur tar en de första stegen för att påbörja sin AI-resa?

AI Sweden delar med sig av sina perspektiv och erfarenheter och berättar om sitt arbete med kraftsamlingen och de möjligheter som finns inom ramen för satsningen.

Om Rebecka: 
Rebecka Lönnroth är programledare på AI Sweden och driver den satsning som heter Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Rebecka har arbetat med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor under många år och har en bakgrund från både kommunal och regional sektor, däribland som regionutvecklare inom digitalisering och AI i Västra Götalandsregionen. Hon har även arbetat på Infrastrukturdepartementet och där varit med och drivit policyfrågor kopplat till samhällets digitalisering och digital inkludering. Hon har även en bakgrund som managementkonsult på företaget Governo.

Om Lisa:
Lisa Wendby har sedan 2019 arbetat på Mind i olika roller, nu senast som utvecklings- och projektledare där hon arbetar med strategisk utveckling och projektleder specifika projekt. Ett av projekten är bland annat det AI-projekt som Mind fått anslag för att genomföra från Vinnova. 

Varmt välkommen!

Webbinariet börjar 09:00, och det går bra att logga in från 08:45. På Giva Sveriges Medlemsmorgon tar vi alltid upp intressanta och aktuella ämnen och vi engagerar föreläsare från olika håll. Medlemsmorgon är enbart öppen för medlemmar i Giva Sverige, och är alltid kostnadsfri.