Rapportlansering – Finansiering av civilsamhället 2021

Varmt välkommen till lanseringen av 2021 års rapport ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?”

Giva Sverige och PwC presenterar den åttonde upplagan av rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” som ger en överblick över finansieringen av civilsamhället. Det ges förstås svar på om glassindex har förstärkts, hur intäkterna från privat sektor fördelas och om det skett några förändringar i spåren av corona-pandemin. I årets rapport tittar vi särskilt på globaliseringens och digitaliseringens utveckling och inverkan på finansieringen av civilsamhället.

Som en fördjupning kring hur organisationer utvecklar medborgarnas bidrag över tid presenteras resultaten i en ny avhandling från Ersta Sköndal Bräcke högskola om vilka former av engagemang som ideella organisationer erbjuder och efterfrågar. Dessutom ges ett spännande exempel på digitalisering i praktiken när en nystartad ideell organisation tillsammans med en kommun och ett företag arbetar för att hitta nya vägar för att koppla ihop en uppkopplad generation med ett folkrörelsefokuserat föreningsliv.

Medverkande:
Jenny Franzén Lycke, Insight and Foresight Specialist, PwC Experience Center
Alexandra Krook, Grundare och verksamhetsansvarig, Sparks Generation
Karin Robertsson, Adjunkt, Fil dr, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige
Hannah Rydstedt-Nencioni, Kultur och Fritidschef, Uppland-Bro Kommun
Johan Sverker, Director, PwC

Rapportlanseringen börjar kl 13. För dig som är med på plats börjar vi med en lättare lunch och mingel kl 12.​

*Vi följer riktlinjerna avseende Covid-19. Under förutsättning att pandemiläget tillåter det, erbjuder vi ett begränsat antal deltagare att vara på plats hos PwC, Torsgatan 21, i Stockholm