Samtal om: Givarlojalitet

Hur behåller och utvecklar vi spontana givare från jul? Ett samtal om långsiktig lojalitet & välkomstresor.

Alla vet att det är smartare att försöka behålla givare vi redan har än att ersätta dem som slutat att ge. Men hur omsätter vi den kunskapen i praktik när både lågkonjunktur och en rad omvärldsfaktorer påverkar? Hur kan vi skapa nöjda givare som återkommer med gåva efter gåva och som ser sig själva som en del i lösningen kring ändamålsarbetet?

Detta samtalet är till för dig som arbetar med givarlojalitet och vill diskutera utmaningar och idéer med andra i en liknande roll och du som deltar  bidrar till diskussionen med dina erfarenheter och frågor.
Personal från Giva Sverige modererar och för anteckningar.

Endast medlemmar. Max 10 deltagare.

”Samtal om” är en möjlighet för dig som är medlem i Giva Sverige att lyfta aktuella ämnen. Har du något ämne du gärna vill ta upp och diskutera med kollegor i branschen? Hör av dig till eva@givasverige.se