Seminarium om Giva Sveriges nya Riktlinjer för effektrapportering

Förra året beslutade Giva Sveriges styrelse om att inleda en process för utveckling av riktlinjer för effektrapportering. Annica Johansson och Jonathan Gromark fick i uppdrag att leda detta arbete och tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter både från medlemsorganisationer och icke-medlemmar har nu ett förslag på riktlinjer tagits fram.

Vi vill därför ge alla våra medlemmar möjlighet att inkomma med synpunkter och feedback innan de slutgiltiga riktlinjerna fastslås. Välkommen till ett seminarium där vi presenterar och diskuterar förslaget på de nya riktlinjerna. Det finns  även möjlighet att inkomma med synpunkter efter seminariet.

Registrering och fika 12:45. Presentation och diskussion 13:00-15:00.

Om du har behov av att delta i seminariet på distans, kontakta Liv Bolmgren på liv@givasverige.se