Frukost om Styrande riktlinjer för årsredovisning – med Redovisningsrådet

Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 är en central del av Giva Sveriges Kvalitetskod. Uppdaterade riktlinjer kommer i mitten av december och innebär inte några direkta förändringar utan främst en rad förtydliganden och kompletteringar. För att ge dig som är intresserad ett tillfälle att sätta dig in i de förtydliganden som gjorts men också titta närmare på några av de frågeställningar som ofta uppstår, bjuder Giva Sverige tillsammans med Redovisningsrådet in till ett frukostseminarium. Medverkande på seminariet är representanter för de fyra revisionsbyråerna som ingår i Redovisningsrådet; Grant Thornton, E&Y, KPMG och PwC. Områden som kommer att belysas är t e x förvaltningsberättelsen, fördelning av samkostnader och administrationskostnader, insamlade medel enligt not 3. Dessutom blir det ett samtal kring relevanta nyckeltal för insamlings- och ideella organisationer.

Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20
När: 15 januari kl 8.30 – 9.30, frukost från 8.00.

Inte medlem i Giva Sverige? Att följa Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 är ett krav i Kvalitetskoden för medlemmar i Giva Sverige. Är ni inte medlemmar i Giva Sverige men är intresserade av att lära er mer om riktlinjerna är ni varmt välkomna att anmäla er via länken.