Styrelseutbildning för ideella organisationer

Här är utbildningen för dig som är ny som styrelseledamot i en ideell organisation och för dig som har tidigare erfarenhet och vill uppdatera dina kunskaper. Utbildningen som genomförs av Fremia och Giva Sverige fokuserar på arbetsgivarskapet och finansiering.

Syfte:
Utbildningen syftar till att ge dig en förståelse för styrelsens ansvar och skyldigheter samt hur du säkerställer en långsiktig och hållbar finansiering av organisationen.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli styrelseledamot i en ideell organisation.

Innehåll:
Hur ser insamling och givandet ut i Sverige?
Förutsättningar, siffror och trender.

Kompetensförsörjningstrender

Förutsättningar för en långsiktig och hållbar finansiering.

En introduktion till Arbetsgivar-och arbetsmiljöansvaret:
Vad är skillnaden i lagstiftningen gällande olika organisationsformer?
Styrelsens skyldigheter. Vilket ansvar har du som styrelseledamot?

Hur vet vi att vi har lyckats? Målsättning av nyckeltal och ekonomiska resultat. 

Hur vet vi att vi har lyckats som arbetsgivare?