Uppstartsträff för ERFA-nätverk Telemarketing

På initiativ av några medlemsorganisationer startas nu ett nytt professionellt nätverk för erfarenhetsutbyte (ERFA-nätverk) med ambitionen att träffas en gång per kvartal. Nätverket är till för alla som jobbar med TM/TFR, både inhouse och med byrå, och har som syfte att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt bjuda in gästföreläsare från både ideell och privat sektor.

Tema för denna träff är regelverk kring godkännande av regelbundna gåvor nu och i framtiden, både i relation till utvecklingen av nya lösningar för återkommande betalningar när autogiro fasas ut och ökad krav på kontroll för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vilka regler och riktlinjer finns, vad innebär de ur kvalitetssynpunkt, vad har det för betydelse för förtroendet för ideella organisationer och hur är det med e-signering?

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige och Christian Pehrson, Nordea, medverkar.

I samband med träffen bestäms också vilka som ska vara kontaktpersoner för ERFA-nätverket och kommande möte. Du kan anmäla dig till uppstartsträffen och efter mötet bestämma om du vill vara med i nätverket. Om du vill vara med i nätverket men inte har möjlighet att medverka den 9 december, vänligen kontakta info@givasverige.se

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.  Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff. Mötena hålls oftast hos deltagarna i ERFA-nätverket. Fördelen med det är att alla få en inblick i hur andra kollegor arbetar. Värden för mötet får lite extra tid att presentera sig själv och sin verksamhet.