Utbildning i fundraising, filantropi och resursmobilisering (Brakeley)

Alla viktiga initiativ behöver finansiering för att bli verklighet. Så hur kan icke-vinstdrivande organisationer arbeta strukturerat med stora gåvor och liknande privat stöd?

Den här utbildningen ger dig alla verktyg som krävs för att arbeta strukturerat och effektivt med filantropi, stora gåvor och liknande stöd. Vi går tillsammans igenom hela processen: från planeringsstadiet, till den första kontakten med en potentiell givare, till samtalet där frågan om stöd ställs. Utbildningen täcker både de praktiska och teoretiska delarna, med flera exempel på hur andra organisationer valt att arbeta.

Utbildningens fokus är på stora givare, såsom filantroper, stiftelser, företag och testamentesgåvor.

Efter genomgången utbildning kommer du ha goda kunskaper inom dessa områden:

✔️ Framgångsfaktorer och strategier för att attrahera större gåvor och annat stöd
✔️ Från första kontakt till hur man ställer frågan om stöd – hur går det till?
✔️ Skillnader och likheter mellan olika typer av prospekt bland stiftelser, privatpersoner och företag
✔️ Arbetet med givarvård (stewardship)

Utbildningen hålls på svenska/skandinaviska och kräver inga förkunskaper. Den kommer genomföras i Stockholm och schemat är följande:

Dag 1, 11 november: Utbildning kl 9:00-17:00. Därefter gemensam middag och mingel.
Dag 2, 12 november: Utbildning kl 8:45-13:00

Mer info på Brakeleys hemsida