Om fundraising, filantropi och resursmobilisering med Brakeley Nordic

En bild på en bok, penna och man i en konferenssal

Alla viktiga initiativ behöver finansiering för att bli verklighet. Så hur kan icke-vinstdrivande organisationer arbeta strukturerat med stora gåvor och liknande privat stöd?

Den här kursen ger dig alla verktyg som krävs för att arbeta strukturerat och effektivt med filantropi, stora gåvor och liknande stöd. Vi går tillsammans igenom hela processen: från planeringsstadiet, till den första kontakten med en potentiell givare, till samtalet där frågan om stöd ställs. Kursen täcker både de praktiska och teoretiska delarna, med flera exempel på hur andra organisationer valt att arbeta. Kursens fokus är på stora givare, såsom filantroper, stiftelser, företag och testamentesgåvor.

Efter genomgången kurs kommer du ha goda kunskaper inom dessa områden:
✔️ Framgångsfaktorer och strategier för att attrahera större gåvor och annat stöd
✔️ Från första kontakt till hur man ställer frågan om stöd – hur går det till?
✔️ Skillnader och likheter mellan olika typer av prospekt bland stiftelser, privatpersoner och företag
✔️ Arbetet med givarvård (stewardship)

Kursen hålls på svenska/skandinaviska och kräver inga förkunskaper. Medlemmar i Giva Sverige erbjuds 22% rabatt på kursen. Ange rabattkoden ”Member 2023” på registreringssidan.

Vid frågor kontakta Henric Nummi-Södergren på henric.sodergren@brakeley.se

Läs mer och anmäl dig här