Vägen till en riktigt vass effektrapportering

För de flesta organisationer är det viktigt att synliggöra sin effekt och för Giva Sveriges medlemmar är det ett sätt att beskriva för givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta (effekt) organisationen gör.

Syfte:
Att underlätta för dig och din organisation att göra en tydlig och transparent effektrapportering.

I denna crash course zoomar vi in på den årliga effektrapport som Giva Sveriges och andra organisationer gör. Vi går igenom vad en rapport måste innehålla, därefter delger vi konkreta tips och verktyg för hur man kan nå upp till best practice struktur och innehåll.

Målgrupp:
Kursen passar framförallt er som tillhör en ideell organisation, eller som begär rapportering från ideella organisationer men många punkter är även tillämpbara för organisationer i privat och offentlig sektor.

Föreläsare: Annica Johansson, verksamhetschef Effektfullt. Annica har tidigare varit effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder.

Vid deltagande på kursen får din organisation ett års medlemskap i Effektfullt* och stöd i effektmätning genom deras Effektakademi. Erbjudandet gäller för organisationer som ansöker om medlemskap i Effektfullt inom två veckor efter kursen d.v.s. senast 5 mars.

* Läs mer om Effektfullt
Effektakademin: https://akademi.effektfullt.se/
Medlemskap: https://effektfullt.se/medlemskapet/