Årsmöte 2020

Kom och gör er röst hörd på Giva Sveriges årsmöte, träffa styrelsen, medarbetarna på kansliet och kollegor från olika organisationer. Direkt efter årsmötet följer en inspirationskonferens om effektmätning och rapportering.

Varje medlemsorganisation har en röst på årsmötet, men ni får gärna anmäla flera personer från en och samma organisation.

Datum: måndag den 11 maj
Program: 09.15 registrering och kaffe
10.00 – 12.00 Årsmöte
Lunch och mingel
13.00 – 16.30 Inspirationskonferens om effektmätning
Plats: Stockholm

Årsmötet 2020 planeras idag för att kunna genomföras. Beroende på samhällsutvecklingen kring smittspridningen av coronaviruset avvaktar vi för att se om vi kan hålla årsmötet digitalt eller om det blir som vanligt. Vi följer utvecklingen och de rekommendationer som myndigheterna ger och återkommer med information.

Ni kan redan nu anmäla er organisation till årsmötet via denna länk. Observera att denna anmälan endast gäller för årsmötet kl 10.00 – 12.00. För anmälan till konferensen kommer en separat inbjudan.

Om ni har förslag på ärende som årsmötet ska behandla och fatta beslut om enligt dagordningens punkt 17 ”Övriga frågor som anmälts av ordinarie medlem, styrelsen eller revisor” ska en skriftlig begäran om behandling av sådant ärende vara Giva Sverige tillhanda senast 29 februari. Begäran ska innehålla uppgift om ärendet inklusive förslag till beslut och skickas till info[at]givasverige.se eller till Giva Sverige, Box 623, 101 32 Stockholm.

Förslag till valberedningen skickas till valberedning[at]givasverige.se eller till Giva Sverige, Box 623, 101 32 Stockholm senast 29 februari. Du kan läsa mer om styrelsen och föreningens styrdokument på www.givasverige.se/om-giva-sverige/

Varmt välkommen!