Kalkylera mera – för bättre kontroll på ROI över tid

Talare: Lena Dahlbom, konsult, Contribum

Vid denna mini-workshop går vi igenom en kalkyl för att följa lönsamheten på olika givarrekryteringskampanjer över tid. Du som deltar får med en grundkalkyl som kan användas i ert fortsatta arbete.

ROI = Return on Investment, dvs att räkna på ex vis kampanjkostnader och följa när givarintäkten överstiger den ursprungliga investeringen