Kostnadsfritt gdpr-vertyg

Giva Sverige har ett avtal med StreamStone Relations för GDPR-stöd till Giva Sveriges medlemmar.

Tillsammans med vår partner LW Advisory, har StreamStone Relations  tagit fram en checklista och processbeskrivning för GDPR-rättigheter, som är ett verktyg till hjälp för er medlemmar när det gäller möjligheten att kunna visa att ni har rutiner på plats för hur ni följer GDPR.

Alla medlemmar i Giva Sverige kan använda checklistorna och processbeskrivningarna via ett verktyg som heter Lucidchart. Det enda som krävs är att ni har ett eget konto, som kostar från ca 125 kr per månad inklusive moms.
Kontakta Patrik Patrik Orsucci på StreamStone Relations för att få hjälp med detta.

För att få tillgång till checklistorna som finns att ladda ner på denna lösenordskyddade sida kontaktar ni info@givasverige.se

Organisationsanpassade checklistor och processbeskrivningar
Som en tilläggstjänst kan StreamStone Relations erbjuda skräddarsydda checklistor och processbeskrivningar. Dessa anpassas efter hur din organisation arbetar och era unika förutsättningar gällande organisation, system och leverantörer.

Medlemmar i Giva Sverige får 10% rabatt på timpriset för denna tilläggstjänst.
Efter rabatten är timpriset 1 350 kr inklusive moms.

Kontakt
Patrik Orsucci på StreamStone Relations för ytterligare information.
patrik@streamstonerelations.se
+46 734 11 61 63

Vid kontakt uppges organisation och kontaktperson, samt medlemskap i Giva Sverige.

Vi vill tacka StreamStone Relations AB för detta generösa erbjudande som vi hoppas kan komma till nytta för våra medlemmar! Se vidare om företaget på www.streamstonerelations.se